Om mig

Om mig


Mit navn er Ole Grening og jeg driver klinikken HosGrening, Fodterapi og massage i Roskilde.

Jeg er uddannet statsautoriseret fodterapeut, lægeeksamineret fysiurgisk massør, Totum kropsterapeut samt Acunova akupunktør.


Jeg er tidligere professionel håndboldspiller og butiksslagter. Den kombination med hård træning og fysisk arbejde har givet mig et indgående kendskab til overbelastning og sportsskader på min egen krop. Dette være sig både i fødderne og i resten af kroppen.

Som topidrætsmand har jeg selv haft brug for at holde mig i gang og ved derfor, hvor vigtigt det er at holde sin krop ved lige og være god ved den. Specielt i situationer, hvor kroppen skal yde en ekstra indsats.

Jeg har til daglig samarbejde med fysioterapeuter, kiropraktorer og andre statsautoriseret fodterapeuter.


Har du også brug for at yde lidt ekstra i hverdagen, så ring og få en uforpligtende snak.

Jeg glæder mig til at høre fra dig eller se dig på klinikken.


Sådan passer jeg på dine data


Sådan behandler jeg dine personoplysninger I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler jeg personoplysninger om dig.


Nedenstående er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger:

Hos Grening v/ Ole Grening Køgevej 44 4000 Roskilde Tlf.: 25302410 CVR: 28041845


Hvilke personoplysninger behandler jeg og hvor får jeg dem fra?

Jeg indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til mig som led i behandlingen.

I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, herunder journaloplysninger, som indeholder oplysninger om dit CPR nummer og følsomme oplysninger (f.eks. helbredsoplysninger)

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart og undervejs i sagen kan det ske, at jeg modtager personoplysninger om dig fra andre parter. Det kan være henvisninger og korrespondance fra læge eller sygehus samt evt. diabetes fodstatus udført hos anden fodterapeut. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer jeg dem til brug for sagen.


Hvad bruger jeg dine oplysninger til og med hvilken baggrund?

Jeg bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med behandlingen og give dig de nødvendige ydelser/sundhedstjenester. Jeg behandler også dit CPR nummer med henblik på at kunne kommunikere med offentlige instanser. Samtidig behandler jeg også dine almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og mail-adresse, for at kunne identificere dig og varetage kontakten med dig.


Jeg overholder den gældende persondatalovgivning, og du kan se mere til min baggrund for behandling af dine oplysninger i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9, stk. 2.


Videregivelse af dine personoplysninger

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav. I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til relevant sundhedspersonale og/eller offentlige instanser. Jeg overlader herudover personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med mig behandler personoplysninger på mine vegne og efter instruks fra mig. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.


Hvor længe opbevarer jeg dine personoplysninger?

Jeg opbevarer dine personoplysninger i henhold til reglerne for opbevaring af patientjournaler. Det betyder, at jeg opbevarer oplysningerne så længe behandlingen verserer, og i en periode på op til 5 år efter behandlingens afslutning.


Retten til at trække samtykke tilbage

I det omfang min behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor det sker.


Dine rettigheder og adgang til at klage

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Denne ret vedrører objektivt forkerte oplysninger. Er der tale om subjektive vurderinger eller omtvistede fakta, noterer jeg din indsigelse og gør retten opmærksom herpå i forbindelse med vores behandling af sagen.

Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for mine almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine eller lovlige behandling af dine personoplysninger.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.